Théa globalt

Våra rötter sträcker sig till 1871 och vi bedriver forskning och utveckling inom ögats alla terapiområden. Sedan sommaren 2011 finns vi även i Sverige. Idag finns våra produkter i fler än 70 länder.

Utan konserveringsmedel

Théas löfte till dig är att enbart utveckla produkter som förenklar och förbättrar ögonvården, och avveckla det som profession och patienter inte längre behöver. Konserveringsmedel, till exempel.