Blephasteam_glasogon_600_NORDEN

Blephasteam® är en innovativ och patenterad produkt av Laboratoires Théa. Det är den första standariserade fukt- och värmeterapin. Utformad för att lindra symtom orsakad av Meibomian Gland Dysfunction, MGD, och relaterade tillstånd som blefarit, okulär rosacea, chalazion och kontaktlins- intolerans. MGD är den enskilt största orsaken till torra ögon.

Snabbfakta

  • Rätt temperatur för maximal effekt
  • Optimal behandlingstid
  • Fuktbehandling
  • Enkelt handhavande
instr_blephasteam1
Sätt i kontakten i ett eluttag och håll kontakten insatt under hela behandlingen. Du ska höra ett pip.
instr_blephasteam2
Tryck in och släpp upp den blå knappen i mitten: det röda ljuset ska tändas.
instr_blephasteam3
Glasögonen värms nu upp. Detta tar 15minuter och när det är klart tänds det gröna ljuset. Glasögonen är nu klara att användas. (Du har nu 45 minuter på dig att börja din behandling. Därefter stängs apparaten av och måste startas om.)
instr_blephasteam4
Fukta två Blephasteam®-ringar, helst med mineralvatten eller koksaltslösning.
instr_blephasteam5
Placera de blöta ringarna inne i glasögonen.
instr_blephasteam6
Placera glasögonen bekvämt över ögonen.
instr_blephasteam7
För att starta behandlingen, som varar i 10 minuter, tryck ner och släpp upp den blå knappen i mitten: det gröna ljuset ska nu börja blinka. Dra inte ur elkontakten under behandlingen.
instr_blephasteam8
När behandlingen är avslutad ska ett pip höras och det gröna ljuset släcks.
instr_blephasteam9
Ta av glasögonen från huvudet, dra ur kontakten och kasta bort ringarna.
instr_blephasteam10
Massera ögonlocken och rengör dem sedan med en servett, till exempel Blephaclean®
instr_blephasteam11

Rengör glasögon med den medföljande torra blå duken eller en desinficerad servett. Om behandlingen oavsiktlikt avbryts, dra ur kontakten och börja om igen från steg 1.