Cacicol_600

Vad är Cacicol®?
Cacicol® tillhör produktgruppen RGTA® (ReGeneraTing Agent), som gör att vävnad läker både snabbare och bättre.
Cacicol® är en ny typ av preparat. Den sätter igång den naturliga återbildningsprocessen av vävnad och främjar sårläkning i hornhinnan.
Cacicol® kan användas för att effektivt behandla kroniska och långvariga sårläkningsstörningar i hornhinnan, till exempel bestående skador i epitelet, neurotrofa sår och hornhinnedystrofier.

Dosering:
Normal dosering: 1–2 droppar 1–2 gånger i veckan i det öga som ska behandlas, tills önskad effekt uppnåtts. Din ögonläkare kan rekommendera en mer anpassad dosering beroende på ögats tillstånd.

Läs igenom bipacksedeln noggrant innan du påbörjar behandlingen.

Material och länkar

Instruktioner Cacicol® endosbehållare

instr_engangspipetter1

Tvätta händerna ordentligt innan du ska ta ögondropparna.

instr_engangspipetter2

Vänd endosbehållaren nedåt. Vrid av plastvingen innan du tar droppen.

instr_engangspipetter3

Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga. Droppa droppen i det påverkade ögat medan du tittar upp och försiktigt håller ner nedre ögonlocket.

instr_engangspipetter4

Stäng ögonen och tryck med fingret i ögonvrån, håll i någon minut samtidigt som du blundar.

instr_engangspipetter5

Släng endosbehållaren efter användning, spara inte för senare användning