Duokopt_600_DKNOIS
Hur verkar Duokopt®?1
Duokopt består av två aktiva komponenter: dorzolamid och timolol. Båda dessa komponenter sänker det förhöjda intraokulära trycket genom att minska kammarvattensekretionen, men genom olika verkningsmekanismer.
 

Vilka indikationer har Duokopt®?1
Behandling av förhöjt intraokulärt tryck (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom eller pseudoexfoliativt glaukom när monoterapi med lokal betareceptorblockerare inte är tillräcklig.
 

Hur doseras Duokopt®?1
Dosen är 1 droppe Duokopt® (i konjunktivalsäcken) i det angripna ögat/ögonen två gånger dagligen. Detta läkemedel är en steril lösning som inte innehåller konserveringsmedel.
 

Biverkningar med Duokopt®1
Tecken och symtom på allergiska systemeffekter inkluderande angioödem, urtikaria, klåda, utslag, anafylaktisk reaktion; konjunktival injektion, dimsyn, korneal erosion, ögonklåda, ökat tårflöde; brännande och stickande känsla, sinuit, smakförändringar.

För mer information se Duokopt® produktresumé.
 
Referenser
1. Duokopt® produktresumé
 

Instruktionsfilm för EASYGRIP®

Så här gör du flaskan klar för användning första gången

instr_duokopt_1och0

Läs bipacksedeln i förpackningen.

instr_duokopt_2och1

Tvätta händerna noga före varje användning.

instr_duokopt_3och5

Håll flaskan upprätt. Kontrollera att den förseglade korken är obruten. Skruva sedan bestämt av korken.

instr_duokopt_4och2

Håll flaskan upp och ner och tryck ner flera gånger, för att aktivera pumpmekanismen, tills den allra första droppen syns. Detta gäller endast vid den allra första användningen och är inte nödvändigt för de kommande användningarna.


Daglig användning

instr_duokopt_2och1

Tvätta händerna noga. Håll flaskan upprätt och ta av korken. Undvik att vidröra flaskans spets.

instr_duokopt_4och2

Fatta flaskan med tummen på greppet vid flaskans topp, pekfingret på flaskans botten och långfingret på greppet närmast botten. Håll flaskan med pipen nedåt.

instr_duokopt_0och3

För att droppa, luta huvudet bakåt en aning och håll flaskan lodrätt ovanför ögat. Dra ner det undre ögonlocket med andra handens pekfinger. Vidrör aldrig flaskans spets. Tryck snabbt och bestämt. Automatisk dosering
frigör exakt en droppe vid varje pumpning.

instr_duokopt_0och4

Stäng ögonlocken och tryck på den inre ögonvrån, nära näsan, med fingret i 2 minuter.

instr_duokopt_3och5

Sätt tillbaka korken på flaskan omedelbart efter användning.