Théa Nordic AB
Storgatan 55
703 63 Örebro


Kundservice för Sverige
Kontakta oss gärna på denna adress (info.nordic@theapharma.com ) om du har frågor kring våra produkter, leveranser, priser, fakturor eller andra administrativa frågor.
Observera! Vi som läkemedelsföretag får inte ge individuella råd om medicinsk behandling.
Dessa frågor skall besvaras av läkare/vårdpersonal.
Telefon: +46 19 33 37 80 (8-17 helgfria vardagar samt lunchstängt 12-13)
E-post: info.nordic@theapharma.com

 

Medicinska frågor eller reklamationer
Om du har medicinska frågor eller reklamationer på produkter eller önskar rapportera negativa händelser/biverkningar direkt till Théa Nordic, vänligen använd uppgifterna nedan:  

E-mail: safety@thea-nordic.com

Tel: 019-33 37 80 eller 0727-100 370 (telefontid 9-15)

Du bör alltid informera din läkare eller tandläkare om du har biverkningar. Din läkare eller tandläkare kan avgöra om biverkningen innebär att din behandling behöver ändras.
De kan också ge information från din patientjournal, vilket är användbart för att utvärdera din biverkan.

Negativa händelser/biverkningar, kan även rapporteras direkt till Läkemedelsverket via e-tjänst eller blanketter.

https://www.lakemedelsverket.se/rapportera


Information - behandling av dina personuppgifter som en del av anmälan av ett klagomål eller en biverkning:
Som en del av denna process kommer Théa Nordic på ett konfidentiellt sätt samla in och behandla personuppgifter, till exempel ditt efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer samt dina upplysningar och information om klagomålet eller biverkningen och svaren på eventuella uppföljningsfrågor från oss, för att uppfylla den juridiska skyldighet läkemedelsföretag har att rapportera och behandla upplysningar om biverkningar och klagomål.

Dessa upplysningar kommer att sparas under 70 år efter det att produkten har avregistrerats från marknaden och kommer endast att vara tillgänglig för personer som arbetar med biverkningar och klagomål i Théa Nordic, VD och IT. Anonymiserade uppgifter kommer att vidarebefordras till Laboratoires Théa globala säkerhets- och kvalitetsavdelning och till behöriga myndigheter inom EU / EES som en del av den juridiska skyldigheten.

I enlighet med EU-förordningen daterad den 27 april 2016 om skydd av personuppgifter har du rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter, kontakta oss på följande adress: safety.nordic@theapharma.com