monoprost-600-se

Hur verkar Monoprost®?
Den aktiva substansen latanoprost, en prostaglandin F2a analog , är en selektiv prostanoid FP receptoragonist som sänker det intraokulära trycket genom att öka utflödet av kammarvatten1.

Vilka indikationer har Monoprost®?
Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck hos patienter med glaukom med öppen kammarvinkel och okulär hypertension1.

Hur doseras Monoprost®?
Rekommenderad dosering är en droppe i det sjuka ögat/ögonen en gång dagligen. Optimal effekt uppnås om Monoprost administreras på kvällen. Doseringen av Monoprost® bör inte överstiga en gång dagligen eftersom det har visat sig att mer frekvent administrering minskar den intraokulärt trycksänkande effekten. Om en dos glöms bort bör behandlingen fortsätta med nästa dos som vanligt1.

Biverkningar med Monoprost®1
Majoriteten av biverkningarna relaterar till det okulära systemet. I en öppen 5-årig säkerhetsstudie med latanoprost utvecklade 33 % av patienterna irispigmentering. Andra okulära biverkningar är vanligen övergående och uppstår vid administreringen.

Mycket vanlig (≥1/10): Ökad irispigmentering, mild till måttlig konjunktival hyperemi, ögonirritation (brännande grynighet, klåda, sveda och känsla av främmande kropp), ögonfrans- och vellushårförändringar (ökad längd, tjocklek, pigmentering och antal) (majoriteten av rapporter har setts i japansk befolkning).

Vanlig (≥1/100 till <1/10): Övergående punktuella epiteliala erosioner, oftast utan symtom, blefarit, ögonsmärta.

För mer information se Monoprost® produktresumé.

Referenser
1. Monoprost® produktresumé


Material och länkar

Instruktioner Monoprost® endosbehållare

instr_engangspipetter1

Tvätta händerna ordentligt innan du ska ta ögondropparna.

instr_engangspipetter2

Vänd endosbehållaren nedåt. Vrid av plastvingen innan du tar droppen.

instr_engangspipetter3

Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga. Droppa droppen i det påverkade ögat medan du tittar upp och försiktigt håller ner nedre ögonlocket.

instr_engangspipetter4

Stäng ögonen och tryck med fingret i ögonvrån, håll i någon minut samtidigt som du blundar.

instr_engangspipetter5

Släng endosbehållaren efter användning, spara inte för senare användning

Informationsfilm om glaukom