Mydrasert_600_SE_FI_DK
Hur verkar Mydriasert®?
Mydriasert® är en ögonlamell som kombinerar två syntetiska mydriatiska medel (fenylefrin som är ett alfa sympatikomimetikum, och tropikamid som är ett antikolinergikum).

Kliniska prövningar har visat att det tar mellan 45 och 90 minuter att nå en stabil och effektiv mydriasis. Maximal mydriasis (pupilldiameter på 9 mm) erhölls inom 90 till 120 minuter.

Efter att mydriasis hade uppnåtts kvarstod den under minst 60 minuter.1

Vilka indikationer har Mydriasert®?
Mydriasert® används för att:
  • Framkalla pre-operativ mydriasis
  • Eller för diagnostiska syften i fall där man vet att monoterapi är otillräcklig1

Hur doseras Mydriasert®?
En ögonlamell per öga som skall opereras, högst 2 timmar före operation eller undersökning.
Får endast användas av hälso- och sjukvårdspersonal.

Detta läkemedel får endast användas på vuxna.
Uppgifter saknas beträffande användning på barn och ungdomar. Mydriasert® rekommenderas därför inte till dessa patienter1.

Kontraindikationer1

  • Överkänslighet mot de aktiva substanserna fenylefrinhydroklorid och tropikamid eller mot något hjälpämne
  • Risk för glaukom genom blockad av kammarvinkeln: Patienter med sluten kammarvinkel-glaukom (såvida inte tidigare behandling med iridektomi) och patienter med trång kammarvinkel och patienter med benägenhet för glaukom framkallad av mydriatika.

För mer information se Mydriasert® produktresumé.


Referenser
1. 
Mydriasert® produktresumé

 

Material och länkar