Oculac_600_SE
Hur verkar Oculac®?
Oculac® används vid behandling av torra ögon, och lindrar genom att fukta och smörja ögats horn- och bindhinna1.

Hur doseras Oculac®?
1 droppe i vardera ögat 4 gånger dagligen eller vid behov1.

Vem kan använda Oculac®?
Alla som besväras av torra ögon kan använda Oculac®. Misstänker du att dina besvär kan ha andra orsaker än enbart torra ögon bör du kontakta läkare. Oculac® finns i plastflaska, 10 ml eller som endosbehållare. Endosbehållarna finns förpackade i två storlekar, 20 stycken x 0,4 ml eller 120 stycken x 0,4 ml. Endosbehållarna är utan konserveringsmedel. Förpackningarna finns receptfria1.

Nyttiga tips!
Om du använder kontaktlinser rekommenderas att du använder Oculac® i endosbehållare som är utan konserveringsmedel. Att undvika konserveringsmedel kan också vara viktigt om du använder ögondroppar under en längre tid. Konserveringsmedel kan missfärga mjuka kontaktlinser. Efter droppning av Oculac® med konserveringsmedel bör du vänta minst 30 minuter innan du sätter in kontaktlinserna igen1.
 
För mer information se Oculac® produktresumé.


Referenser
1. Oculac® produktresumé

Instruktioner för Oculac® endosbehållare

instr_engangspipetter1

Tvätta händerna ordentligt innan du ska ta ögondropparna.

instr_engangspipetter2

Vänd endosbehållaren nedåt. Vrid av plastvingen innan du tar droppen.

instr_engangspipetter3

Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga. Droppa droppen i det påverkade ögat medan du tittar upp och försiktigt håller ner nedre ögonlocket.

instr_engangspipetter4

Stäng ögonen och tryck med fingret i ögonvrån, håll i någon minut samtidigt som du blundar.

instr_engangspipetter5

Släng endosbehållaren efter användning, spara inte för senare användning