Ögonallergier är ofta besvärliga men kan behandlas på egen hand med receptfria ögondroppar. Symtomen kan vara klåda, sveda, tårflöde, ljuskänslighet och rodnad . Om allergidropparna inte har någon effekt bör du gå till din läkare för en utredning.


Några mycket sällsynta former av ögonallergier är allvarliga och kan leda till nedsatt syn om du inte för adekvat behandling.  Pollenallergi, som är den vanligaste formen av ögonallergier är värst under våren och sommaren.  Akuta reaktioner som kan orsakas av dammkvalster, mögel och djurhår, är också vanligt. Eftersom säsongen för pollenallergi kan vara lång rekommenderas det att använda konserveringsmedelsfria ögondroppar för att undvika konserververingsmedlets toxiciska effekter.

Zaditen®

Zaditen_600_SE

Hur verkar Zaditen®?
Zaditen® tillhör den senaste generationens ögondroppar mot allergi. Ögondropparna används till att behandla kliande och irriterade ögon vid pollenallergi. Zaditen® har dubbla verkningsmekanismer, dels som antihistamin (blockerar histaminreceptorer), vilket innebär lindring av symtomen vid utbrott, dels mastcellstabiliserande som verkar förebyggande för att förhindra uppkomsten av allergi.1

Hur doseras Zaditen®?
Du behöver bara droppa dina ögon vid två tillfällen, en droppe morgon och kväll.1

Vem kan använda Zaditen®?
Ögondroppar 5 ml flaska och endosbehållare 20 x 0,4 ml är receptfria för behandling av ögonbesvär vid pollenallergi hos vuxna och barn över 3 år. Zaditen® tolereras väl och kan användas av alla över 3 år som har behov av symtomlindring mot röda, kliande och irriterande ögon.1

Vanliga biverkningar:
Ögonirritation, ögonsmärta, punktformig keratit, punktformiga korneala erosioner.1

Läs alltid bipacksedeln noggrant innan du påbörjar behandlingen.

För mer information läs Zaditen® bipacksedel.

Nyttiga tips!

  • Förvara ögondropparna i kylskåpet så blir droppandet mindre besvärande.
  • Bär du kontaktlinser bör du använda ögondroppar utan konserveringsmedel. Zaditen® är det enda av den senaste generationens antihistamin som finns tillgängligt utan konserveringsmedel.

Referenser
  1. Zaditen® bipacksedel

 

Instruktioner för Zaditen® endosbehållare

instr_engangspipetter1

Tvätta händerna ordentligt innan du ska ta ögondropparna.

instr_engangspipetter2

Vänd endosbehållaren nedåt. Vrid av plastvingen innan du tar droppen.

instr_engangspipetter3

Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga. Droppa droppen i det påverkade ögat medan du tittar upp och försiktigt håller ner nedre ögonlocket.

instr_engangspipetter4

Stäng ögonen och tryck med fingret i ögonvrån, håll i någon minut samtidigt som du blundar.

instr_engangspipetter5

Släng endosbehållaren efter användning, spara inte för senare användning

För att få optimal behandling rengör först ögonlocken, ögonfransar och ögonbryn från pollen med hjälp av till exempel Blephaclean® sterila våtservetter.