Vad är glaukom?
Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Många gånger är sjukdomen förknippad med förhöjt tryck i ögat. I början medför sjukdomen en gradvis försämring av synfältet som i ett sent skede också kan påverka synskärpan. Därför är det viktigt att upptäcka glaukom tidigt då skadan är bestående.

Information om glaukom

Vem drabbas?
Glaukom är en mycket vanlig ögonsjukdom. Vem som helst kan drabbas, men det finns faktorer som gör oss mer mottagliga för sjukdomen. Faktorerna är ålder (nära 2 procent av befolkningen över 45 år har glaukom), ärftlighet, tidigare skada mot ögat och närsynthet bland annat.

Vilka är symtomen på glaukom?

Kroniskt glaukom utvecklas i de flesta fall långsamt. I början av sjukdomsutvecklingen har man inga symtom alls. Det kan gå flera år innan man märker att synen försämras. Det beror på att ledsynen först drabbas och senare skarpseendet i mitten. Ofta är andra ögat opåverkat först.

Måste man behandla glaukom?
Det är nödvändigt att behandla glaukom regelbundet. Dagens behandlingar kan inte bota glaukom, men de gör det möjligt att minska trycket i ögat och därmed förhindra och bromsa upp den smygande försämringen av synen.

Vilka behandlingar finns det?
Ögondroppar är den första behandlingslinjen för glaukom. De sänker vanligen trycket i ögat effektivt, men vissa patienter kan behöva byta behandlingsform till kirurgi eller laser.

Kan jag avbryta min behandling?

Ögondroppar är effektiva och behandlingen får inte avbrytas. Dropparna måste tas dagligen. Om du är på resa, bör du därför ta med dropparna. Men var uppmärksam på hur du förvarar dem – vissa typer klarar inte rumstemperatur.
Fråga din läkare om råd. Han/hon kan besvara alla dina frågor om glaukom och dess behandling.


Patientföreningar
SGF, Svenska Glaukomförbundet
mobil: 0702 - 91 56 66 (vardagar kl 9-10)
www.glaukomforbundet.org.se
info@glaukomforbundet.org.se


Material och länkar


Informationsfilm om glaukom