Vad är ögoninfektion?
Vanligen beror ögoninfektioner på en bakteriell eller viral infektion i ögat eller den vävnad som direkt omger ögat. De vanligaste ögoninfektionerna är bakteriell konjunktivit och blefarit. Bakteriell konjunktivit är en infektion som drabbar vävnaden på insidan av ögonlocken, medans blefarit är en infektion i ögonlockskanten. Blefarit kan vara av kronisk karaktär. 

Symtom vid ögoninfektion?
Symtom vid infektion i ögonen är ofta rodnad, irritation, ökat tårflöde, klåda och svullnad. Kroppens svar på en infektion är en inflammatorisk reaktion vilket medför att du kan uppleva smärta i ögonen och svullnad i vävnaderna runt ögat. Dessa symtom är också vanliga vid allergi, och du bör uppsöka en läkare för att avgöra om du har en allergisk reaktion eller en infektion.

Ögoninfektioner kan påverka ett eller båda ögonen, och de kan uppstå för alla åldrar, även om de är vanligast hos barn. Ögoninfektioner är smittsamma och det är rekommmerat att hålla en god hand- och ögonlockshygien.

Ögoninfektioner orsakade av virus är vanligtvis milda och försvinner vanligtvis på egen hand efter en vecka eller två. Ett undantag är ögoninfektion som orsakas av herpes simplex-virus, som kan vara en allvarligare ögoninfektion. Bakteriella ögoninfektioner kräver ofta behandling med antibiotika. Eftersom en allvarlig ögoninfektion kan påverka synen, är det viktigt att uppsöka en läkare för utredning. Om du har några synförändringar, bör du kontakta din läkare omedelbart.