Vad kan orsaka ögoninflammation?
Det finns flera orsaker till ögoninflammation, de vanligaste är bakterier, virus och allergi. Ögoninflammation kan också bero på att man fått någon form av skräp i ögat. Vissa kemiska ämnen kan också ge ögoninflammation eftersom de retar bindhinnan.

Symtom
Ögoninflammationer resulterar vanligen med röda ögon. Denna rodnad är oftast mest påtaglig längs ögonlockskanterna. Ögonlocken kan även svullna upp så att det påverkar synen. Ett inflammerat öga utsöndrar ofta stora mängder vätska, som antingen kan vara helt klar, mera varig eller slemmig. Uppsvullen bindhinna  kan ge besvär i form av en ”skavande” känsla, som om man fått skräp i ögat. Det kan vara smärtsamt eller klia mycket.

Behandling
Bakteriella infektioner går oftast över av sig själva, ibland kan man emellertid behöva antibiotikadroppar eller salva.
Klamydiainfektioner måste alltid behandlas med antibiotikatabletter. Infektioner orsakade av förkylningsvirus går över spontant och det finns ingen specifik behandling. Om hornhinnan samtidigt är drabbad kan det dock behövas symtomlindrande behandling. Beror inflammationen på bältrosinfektion (herpes virus) finns det en specifik behandling.
Allergisk inflammation behandlas med allergidämpande droppar och undvikande av det utlösande ämnet (allergenet) med till exempel Blephaclean® sterila våtservetter.
Om inflammationen beror på irriterande vätskor är det mycket viktigt att omedelbart spola ögat med vatten. Det går bra med vanligt kranvatten, det viktigaste är att man snabbt sätter igång och spolar i minst 15 minuter. Därefter bör man uppsöka ögonläkare för kontroll och gärna ta med sig burken eller flaskan med ämnet/vätskan i fråga.

Smittspridning kan förhindras
Alla infektiösa ögoninflammationer är mycket smittsamma och en god handhygien är viktig för att förhindra smittspridning. Upprepad handtvätt, gärna med handsprit, är effektivt. En god rutin för ögonlockshygien rekommenderas också för att undvika ögoninflammationer och smittspridning.