Vanliga symtom vid torra ögon är sveda, irritation, skav, gruskänsla och dimmig syn. Besvären är ofta kroniska och kan variera i i svårighetsgrad. Orsaken anses vara att tårfilmen på ögats yta blir instabil på grund av uttorkning.

Torra ögon syndrom kan orsakas av många olika faktorer och i de flesta fall krävs behandling med ögondroppar som smörjer, återfuktar och skydder cellerna för att lindra symtomen. Eftersom besvären ofta är kroniska så är det rekommederat att alltid välja konserveringesmedelsfria torra ögondroppar.

 

Thealoz® Duo Gel

Thealoz_Duo_Gel_350_NORDEN

Thealoz® Duo Gel – första hypotona gelen med karbomer

Vad är Thealoz® Duo Gel?

Thealoz® Duo Gel är den första hypotona och flytande gelen mot torra ögon - med kombinationen trehalos, hyaluronsyra och karbomer. Det innebär att vi kan erbjuda en unik kombination av biologiskt cellskydd och smörjning som optimerar tårfilmens osmotiska balans – dygnet runt.
• Unik kombination med trehalos, hyaluronsyra och karbomer1
• Extra långvarig effekt med gel jämfört med droppar2-3
• Hypoton lösning, fri från konserveringsmedel.1

Hur doseras Thealoz® Duo Gel?

En droppe i varje öga till natten eller 2-4 gånger per dag. Gel är särskilt lämpad för användning på kvällen strax före sänggående.1

Vem kan använda Thealoz® Duo Gel?
Thealoz® Duo Gel rekommenderas till alla personer med måttligt till mycket torra ögon.1

Försiktighetsåtgärder
Kontaktlinser ska tas ut före användning av gel. Sätt in dem igen tidigast efter 30 minuter.1

Biverkningar
Mild ögonirritation, även om detta är mycket ovanligt.1

Innehållsförteckning
Trehalos 3% hyaluronsyra 0,15%, karbomer 0,25%, sorbitol, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.1

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du påbörjar behandlingen.

Thealoz® Duo Gel finns nu på apotek. 


kundvagn_svart_20px apoteket.se

kundvagn_svart_20px Apotek Hjärtat

kundvagn_svart_20px apotea.se1) Thealoz® Duo Gel bruksanvisning
2) Schmidl D. et al. Effect of gel-based artificial tears on tear film thickness in patients with dry eye disease. Investigative Ophthalmology & Visual Science September 2016, Vol.57, 2881.
3) Schmidl D. et al. Difference in the frequency of use of lachrymal substitutes in patients with moderate to severe dry eye disease. Poster on 8th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface 2016.

Thealoz® Duo

Thealoz_Duo_350_NORDEN

En ny klass av torra ögondroppar, utan konserveringsmedel tack vare unik flaska!

Vad är Thealoz® Duo?
Thealoz® Duo är en ny klass ögondroppar för behandling av torra ögon. Produkten är en unik kombination av naturens eget sätt att skydda sig från uttorkning innehållande trehalos och hyaluronsyra för att skydda hornhinnan vid torra ögon.

  • Trehalos är den första molekylen som stabiliserar och skyddar hornhinnans epitelceller från uttorkning1
  • Hyalorunsyran förbättrar återfuktning och smörjning av hornhinnans yta.2

Thealoz Duo® är en unik kombination av cellskydd och smörjning som optimerar tårfilmens osmotiska balans, och bidrar till att bryta den patologiska cirkeln vid torra- ögon- syndrom.³
Thealoz Duo® är pH-neutral, hypoton och hållbar upp till 3 månader efter öppnandet.

Hur doseras Thealoz® Duo?
1 droppe i varje öga, 4-6 gånger om dagen eller så ofta som det behövs. Thealoz® Duo kan användas tillsammans med kontaktlinser eftersom den kommer i en steril multi-dos flaska utan konserveringsmedel.4

Vem kan använda Thealoz® Duo?
Thealoz® Duo rekommenderas till alla personer med milda till mycket torra ögon.4

Försiktighetsåtgärder
Undvik att vidröra ögats yta med spetsen på flaskan.

Biverkningar
Lätt ögonirritation kan uppträda i sällsynta fall.

Innehållsförteckning
Trehalos 3% hyaluronsyra 0,15%, natriumklorid, trometamol, väteklorid, vatten för injektionsvätskor.

Läs alltid bipacksedeln noggrant innan du påbörjar behandlingen.

Thealoz® Duo finns nu på apotek.

 

kundvagn_svart_20px

 Apoteket.se

kundvagn_svart_20px Apotek Hjärtat

kundvagn_svart_20px Apotea.se


1).Luyckx J, Baudouin C. Trehalose: an intriguing disaccharide with potential for medical application in ophthalmology.
Clin Ophthalmol 2011, 5:577-81.
2). Nakamura M et al. Characterization of Water Retentive Properties of Hyaluranan. Cornea 1993;12(5):433-6.
3). Baudouin C et al. Role of hyperosmolarity in the pathogenesis and management of dry eye disease: proceedings of the OCEAN group meeting. Ocul Surf 2013:11(4):246-58.
4.)Thealoz® Duo bipacksedel

Oculac®

Oculac_600_SE
Hur verkar Oculac®?
Oculac® används vid behandling av torra ögon, och lindrar genom att fukta och smörja ögats horn- och bindhinna1.


Hur doseras Oculac®?

1 droppe i vardera ögat 4 gånger dagligen eller vid behov1.


Vem kan använda Oculac®?

Alla som besväras av torra ögon kan använda Oculac®. Misstänker du att dina besvär kan ha andra orsaker än enbart torra ögon, bör du kontakta läkare. Oculac® finns i plastflaska, 10 ml eller som endosbehållare. Endosbehållarna finns förpackade i två storlekar, 20 stycken x 0,4 ml eller 120 stycken x 0,4 ml. Endosbehållarna är utan konserveringsmedel.

 

Nyttiga tips!
Om du använder kontaktlinser rekommenderas att du använder Oculac® i endosbehållare som är utan konserveringsmedel. Att undvika konserveringsmedel kan också vara viktigt om du använder ögondroppar under en längre tid. Konserveringsmedel kan missfärga mjuka kontaktlinser. Efter droppning av Oculac® med konserveringsmedel bör du vänta minst 30 minuter innan du sätter in kontaktlinserna igen1.

Läs alltid bipacksedeln noggrant  innan du påbörjar behandlingen.
För mer information se Oculac® bipacksedel.

 

Referenser
1. Oculac® bipacksedel

 

Instruktioner för Oculac® endosbehållare

instr_engangspipetter1

Tvätta händerna ordentligt innan du ska ta ögondropparna.

instr_engangspipetter2

Vänd endosbehållaren nedåt. Vrid av plastvingen innan du tar droppen.

instr_engangspipetter3

Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga. Droppa droppen i det påverkade ögat medan du tittar upp och försiktigt håller ner nedre ögonlocket.

instr_engangspipetter4

Stäng ögonen och tryck med fingret i ögonvrån, håll i någon minut samtidigt som du blundar.

instr_engangspipetter5

Släng endosbehållaren efter användning, spara inte för senare användning