Softacort_600_SE_FI

Hur verkar Softacort®:
Den aktiva substansen hydrokortisonnatriumfosfat, en syntetisk kortikosteroid med antiinflammatorisk och antiallergisk verkan.1

Vilka indikationer har  Softacort®:
Behandling av milda icke-infektiösa allergiska eller inflammatoriska konjunktivala sjukdomar.1

Hur doseras  Softacort®:
Den rekommenderade dosen är 2 droppar 2-4 gånger dagligen i det påverkade ögat. Denna dosering administreras vanligen under några dagar till högst 14 dagar. Gradvis nedtrappning med upp till en administrering varannan dag rekommenderas för att undvika återfall.1

Biverkningar med  Softacort®:
Ingen känd frekvens:
Brännande känsla*, sveda*.1

* Brännande känsla och sveda kan uppstå omedelbart efter instillation. Dessa biverkningar är vanligen milda och övergående och utan följder.

För mer information se Softacort® produktresumé

Referenser:
1. Softacort® produktresumé

Material och länkar

Instruktioner Softacort® endosbehållare

instr_engangspipetter1

Tvätta händerna ordentligt innan du ska ta ögondropparna.

instr_engangspipetter2

Vänd endosbehållaren nedåt. Vrid av plastvingen innan du tar droppen.

instr_engangspipetter3

Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga. Droppa droppen i det påverkade ögat medan du tittar upp och försiktigt håller ner nedre ögonlocket.

instr_engangspipetter4

Stäng ögonen och tryck med fingret i ögonvrån, håll i någon minut samtidigt som du blundar.

instr_engangspipetter5

Släng endosbehållaren efter användning, spara inte för senare användning