Thealoz_Duo_350_NORDEN

En ny klass av torraögondroppar, utan konserveringsmedel tack vare unik flaska!

Vad är Thealoz® Duo?
Thealoz® Duo är en ny klass ögondroppar för behandling av torra ögon. Produkten är en unik kombination av naturens eget sätt att skydda sig från uttorkning innehållande trehalos och hyaluronsyra för att skydda hornhinnan vid torra ögon.

  • Trehalos är den första molekylen som stabiliserar och skyddar hornhinnans epitelceller från uttorkning1
  • Hyalorunsyran förbättrar återfuktning och smörjning av hornhinnans yta.2

Thealoz® Duo är en unik kombination av cellskydd och smörjning som optimerar tårfilmens osmotiska balans, och bidrar till att bryta den patologiska cirkeln vid torra- ögon- syndrom.³
Thealoz Duo® är pH-neutral, hypoton och hållbar upp till 3 månader efter öppnandet.

Hur doseras Thealoz® Duo?
1 droppe i varje öga, 4-6gånger om dagen eller så ofta som det behövs. Thealoz® Duo kan användas tillsammans med kontaktlinser eftersom den kommer i en steril multi-dos flaska utan konserveringsmedel.4

Vem kan använda Thealoz® Duo?
Thealoz® Duo rekommenderas till alla personer med milda till mycket torra ögon.4

Försiktighetsåtgärder
Undvik att vidröra ögats yta med spetsen på flaskan.

Biverkningar
Lätt ögonirritation kan uppträda i sällsynta fall.

Innehållsförteckning
Trehalos 3% hyaluronsyra 0,15%, natriumklorid, trometamol, väteklorid, vatten för injektionsvätskor.

Läs igenom bipacksedeln noggrant innan du påbörjar behandlingen.

Thealoz® Duo finns nu på apotek.

 

kundvagn_svart_20px Apoteket.se

kundvagn_svart_20px Apotek Hjärtat

kundvagn_svart_20px

 Apotea.se 

 

1).Luyckx J, Baudouin C. Trehalose: an intriguing disaccharide with potential for medical application in ophthalmology.
Clin Ophthalmol 2011, 5:577-81.
2). Nakamura M et al. Characterization of Water Retentive Properties of Hyaluranan. Cornea 1993;12(5):433-6.
3). Baudouin C et al. Role of hyperosmolarity in the pathogenesis and management of dry eye disease: proceedings of the OCEAN group meeting. Ocul Surf 2013:11(4):246-58.
4.)Thealoz® Duo bipacksedel