Viscotears_600_SE

Hur verkar Viscotears®?
Viscotears® ögongel ersätter tårvätskan vid fall av torra ögon. Viscotears® ögongel fuktar ögonen och bildar en skyddande film. Den skyddande tårfilmen består upptill 6 timmar1.

Hur doseras Viscotears®?
1 droppe 3-4 gånger dagligen eller oftare om det behövs. Appliceras i den nedre ögonlockskanten1.

Vem kan använda Viscotears®?
Alla som besväras av torra ögon kan använda Viscotears®. Använd alltid Viscotears® enligt läkarens anvisningar. Karbomer som finns i Viscotears® kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i bipacksedeln. Viscotears® finns i 10g (tub), 3 x 10 g (tub) eller i engångspipetter, 30 x 0,6 ml, 120 x 0,6 ml utan konserveringsmedel. Alla förpackningar finns även receptfritt1.

Nyttiga tips!
Viscotears® finns också tillgängligt utan konserveringsmedel som engångspipetter. Att undvika konserveringsmedel kan vara viktigt om du använder ögondroppar under en längre tid. Kontaktlinser bör tas ut innan man applicerar dropparna och sättas tillbaka först efter ca. 30 minuter. Bilförare och förare av maskiner bör vara uppmärksamma på att preparatet kan påverka synskärpan då formuleringen har en gelkonsistens1.

För mer information se Viscotears® produktresumé.

 
Referenser
1. Viscotears® produktresumé

Instruktioner Viscotears® endosbehållare

instr_engangspipetter1

Tvätta händerna ordentligt innan du ska ta ögondropparna.

instr_engangspipetter2

Vänd endosbehållaren nedåt. Vrid av plastvingen innan du tar droppen.

instr_engangspipetter3

Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga. Droppa droppen i det påverkade ögat medan du tittar upp och försiktigt håller ner nedre ögonlocket.

instr_engangspipetter4

Stäng ögonen och tryck med fingret i ögonvrån, håll i någon minut samtidigt som du blundar.

instr_engangspipetter5

Släng endosbehållaren efter användning, spara inte för senare användning