Voltaren_Ophtha_600_FI_SE
Hur verkar Voltaren Ophtha®?
Voltaren Ophtha® är en icke steroid substans med antiinflammatoriska egenskaper. Detta sker genom hämning av prostaglandinsyntesen.1

Vilka indikationer har Voltaren Ophtha®?
Postoperativ inflammation vid kataraktkirurgi1.

Hur doseras Voltaren Ophtha®?
1 droppe 4 gånger dagligen med början första dagen efter kirurgi.
Voltaren Ophtha® är inte indicerat för användning till barn. Pedriatisk erfarenhet är begränsat till några kliniska prövningar vid skelningskirurgi1.

Varningar och försiktighetsmått med Voltaren Ophtha®?
Hos patienter med vaskulit eller kollagenos såsom t ex RA, SLE, temporalisarterit, Wegeners granulomatos och polyarteriitis nodosa föreligger risk för spontant uppträdande hornhinnesår med uttunning och smältning som följd. Denna risk synes förhöjd efter gråstarrskirurgi. Försiktighet bör beaktas vid behandling av dessa patienter med Voltaren Ophtha®. Om tecken på hornhinnesår uppstår i samband med behandlingen ska Voltaren Ophtha® omedelbart utsättas.
Liksom andra NSAID kan Voltaren Ophtha® på grund av sina farmakodynamiska egenskaper maskera tecken eller symtom på infektion.1

Voltaren Ophtha® ögondroppar i multidosflaska innehåller bensalkoniumklorid som är ett konserveringsmedel, som kan absorberas av mjuka kontaktlinser. Därför bör Voltaren Ophtha® ögondroppar inte användas medan patienten använder mjuka kontaktlinser. Linserna bör tas ur innan dropparna appliceres och inte sättas in igen förrän 15 minuter efter applicering.
Alla ögondroppare som har bensalkoniumklorid som konserveringsmedel kan missfärga mjuka kontaktlinser.
Försiktighet bör beaktas vid behandling av patienter med topikala steroider samtidig med Voltaren Ophtha®.1

För mer information se Voltaren Ophtha® produktresumé


Referenser:
1. Voltaren Ophtha® produktresumé.

 

Instruktioner för Voltaren Ophtha® endosbehållare

instr_engangspipetter1

Tvätta händerna ordentligt innan du ska ta ögondropparna.

instr_engangspipetter2

Vänd endosbehållaren nedåt. Vrid av plastvingen innan du tar droppen.

instr_engangspipetter3

Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga. Droppa droppen i det påverkade ögat medan du tittar upp och försiktigt håller ner nedre ögonlocket.

instr_engangspipetter4

Stäng ögonen och tryck med fingret i ögonvrån, håll i någon minut samtidigt som du blundar.

instr_engangspipetter5

Släng endosbehållaren efter användning, spara inte för senare användning